THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN SAI LỆCH VỀ VIỆC CITYLAND NỢ THUẾ

Ngày 20/7/2015, Bộ Tài chính công bố danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế đến ngày 30/6/2015 bằng công văn số 9901/BTC-TCT, trong đó có nêu số nợ thuế của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (Cityland) lên đến hơn 40 tỷ đồng. Bằng thông báo này, chúng tôi khẳng định đây là thông tin sai sự thật. 

Qua xác nhận bằng Biên bản Đối chiếu Số liệu ngày 23/07/2015 giữa Chi cục thuế Quận 1 TP. Hồ Chí Minh với Cityland thì tính đến ngày 30/06/2015, Cityland không nợ bất kỳ khoản thuế nào với cơ quan Nhà Nước. Do vậy, chúng tôi khẳng định thông tin Cityland nợ thuế được nêu tại công văn số 9901/BTC-TCT là hoàn toàn không chính xác.  

Bên cạnh đó, ngày 22/7/2015, Cityland đã gửi văn bản số 2097-15/CITYLAND lên Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Chi Cục thuế Quận 1 TP. Hồ Chí Minh để yêu cầu các cơ quan này đính chính thông tin không chính xác tại công văn số 9901/BTC-TCT.

Thông tin về việc Cityland nợ thuế trên báo chí đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín và thương hiệu của Cityland. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các cơ quan liên quan đã công bố thông tin không chính xác cũng như về phía các báo đài dẫn chiếu thông tin từ công văn số 9901/BTC-TCT phải tháo gỡ, đính chính thông tin sai lệch này, khôi phục uy tín của Cityland.