Nghị định

Từ ngày 1/7/2015: Luật nhà ở, Luật kinh doanh BĐS 2014 chính thức có hiệu lực

Ngày 13/12/2015
Vào ngày 25/11/2014, Quốc hội Khóa 13 đã biểu quyết thông ...

Người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam cần điều kiện gì?

Ngày 13/12/2015
Từ ngày 1-8-2009, tổ chức và cá nhân người nước ngoài được ...

Các trường hợp Việt Kiều được sở hữu nhà tại Việt Nam

Ngày 13/12/2015
Trong các điều khoản quy định “Việt kiều mua nhà ở Việt Nam” ...

Đã có nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Ngày 12/12/2015
Chính phủ vừa ban hành nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi ...