CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CĂN HỘ CH1 2 | 2018

Ngày 03/03/2018

Block CH1 đang đổ tầng 9.