CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CĂN HỘ CITYLAND PARK HILLS 3 | 2018

Ngày 24/03/2018

Block CH3 đang trong giai đoạn hoàn thiện

Block CH1 đang đổ sàn tầng 11, vượt tiến độ so với dự kiến

 Đơn vị thi công Hòa Bình đang triển khai phần móng của 3 Block CH2