DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM “TRI ÂN VÀNG, NGÀN ƯU ĐÃI” – 29.09.2018

Ngày 02/10/2018

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM “TRI ÂN VÀNG, NGÀN ƯU ĐÃI” – 29.09.2018

 

STT

GIẢI THƯỞNG

CHI TIẾT

KHÁCH HÀNG

MÃ CĂN

1

Giải nhất

01 Camry 2.5Q 2018 

Diệp Thị Hai

L1.1

2

Giải nhì

01 Camry 2.0E 2018  

Lê Thị Ngọc Dung

L45.17

3

Giải ba

01 voucher nội thất Colombini 500 triệu đồng

Bùi Thanh Hùng

L50.12

4

01 voucher nội thất Colombini 500 triệu đồng

Nguyễn Châu Linh

L49.2

5

01 voucher nội thất Colombini 500 triệu đồng

Đàm Lê Minh Hồng

L8.1

6

01 voucher nội thất Colombini 500 triệu đồng

Đàm Lê Tuyết Nhung

L48.22

7

01 voucher nội thất Colombini 500 triệu đồng

Đàm Minh Trung

L27.6

8

Giải đồng hạng

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Diệp Thị Hai

L1.9

9

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Đàm Minh Trung

L27.3

10

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Đàm Minh Trung

L43.7

11

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Đàm Minh Trung

L43.5

12

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Đàm Minh Trung

L49.9

13

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Đàm Lê Minh Hồng

LV11.2

14

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Nguyễn Thị Hồng

L18.47

15

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Trương Quang Thắng

L46.9

16

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Chu Thị Duyên

L1.7

17

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Phạm Thị Thủy

L52.6

18

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Nguyễn Văn Bảo

L45.11

19

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Huỳnh Minh Trí

L45.8

20

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Võ Văn Sáng

L46.11

21

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Lê Phước Trung

L52.4

22

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Ung Thị Xuân Hương

L48.19

23

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Lương Thị Thúy Lan

L46.17

24

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Trần Phi Hùng

LV10.5

25

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Nguyễn Thị Trúc Quyên

L50.4

26

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Dương Đức Mạnh

L48.9

27

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng

Trần Mỹ Châu

L1.10

 

Xem thêm: CityLand tổ chức thành công lễ rút thăm và trao thưởng chương trình “15 năm cityland – tri ân vàng, ngàn ưu đãi”