TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2017

1. Phó Phòng Đấu Thầu (Số lượng: 02)
Yêu cầu:
- Nam, tuổi từ 30 trở lên.
- Tốt nghiệp Đại Học trở lên, chuyên ngành xây dựng, kiến trúc.
- Đã từng đảm nhận công tác tại vị trí tương đương ít nhất 05 năm.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt và chịu áp lực công việc.

2. Chuyên viên Đấu Thầu (Số lượng: 01)
Yêu cầu:
- Nam/ Nữ, tuổi từ 28 trở lên.
- Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành liên quan.
- Đã từng đảm nhận công tác tương đương ít nhất 06 năm.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt và chịu áp lực công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong công việc.

3. Kỹ sư Giám Sát Công Trình (Số lượng: 02)
Yêu cầu:
- Nam, tuổi từ 26 trở lên.
- Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành liên quan.
- Đã từng đảm nhận công tác tương đương ít nhất 04 năm.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt và chịu áp lực công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong công việc.

4. Kỹ sư Giám Sát An toàn Lao động (Số lượng: 01)
Yêu cầu:
- Nam, tuổi từ 26 trở lên.
- Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành liên quan.
- Đã từng đảm nhận công tác tương đương ít nhất 04 năm.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt và chịu áp lực công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong công việc.

5. Kỹ sư Giám Sát Cơ Điện (Số lượng: 02)
Yêu cầu:
- Nam, tuổi từ 28 trở lên.
- Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành liên quan.
- Đã từng đảm nhận công tác tương đương ít nhất 06 năm.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt và chịu áp lực công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong công việc.

6. Thư Ký Công Trường (Số lượng: 01)
Yêu cầu:
- Nữ, tuổi từ 24 trở lên.
- Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành liên quan.
- Đã từng đảm nhận công tác tương đương ít nhất 02 năm.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt và chịu áp lực công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong công việc.

7. Trợ Lý Phó TGĐ Kỹ Thuật Dự Án (01)
Yêu cầu:
- Nam/ Nữ, tuổi từ 26 trở lên.
- Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành liên quan.
- Đã từng đảm nhận công tác tương đương ít nhất 04 năm.
- Tiếng Anh lưu loát; kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt và chịu áp lực công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong công việc.

8. Chuyên viên Dự toán (Số lượng: 02)
Yêu cầu:
- Nam/ Nữ, tuổi từ 26 trở lên.
- Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành liên quan.
- Đã từng đảm nhận công tác tương đương ít nhất 07 năm.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt và chịu áp lực công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong công việc.

9. Chuyên viên Tài chính (Số lượng: 02)
Yêu cầu:
- Nam/ Nữ, tuổi từ 29 trở lên.
- Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành liên quan.
- Đã từng đảm nhận công tác tương đương ít nhất 07 năm.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt và chịu áp lực công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong công việc.


10. Chuyên viên Thẩm tra Kiến trúc (Số lượng: 01)
Yêu cầu:
- Nam/ Nữ, tuổi từ 29 trở lên.
- Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành liên quan.
- Đã từng đảm nhận công tác tương đương ít nhất 07 năm.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt và chịu áp lực công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong công việc.


Mức lương: Thỏa thuận
Phúc lợi: Theo chính sách Công ty

Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết ngày 31/08/2017 (Sẽ phỏng vấn nhiều đợt trong tháng)
Thông tin liên hệ:
Chị Mai Hân - Phòng HCNS, Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố.
Địa chỉ: 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM. Điện thoại: (08) 39106562,
Email: tuyendung@cityland.com.vn