CHUYÊN VIÊN ĐẤU THẦU

07/08/2019

Công việc

Công tác đấu thầu :

 • Lập kế hoạch Đấu thầu và phân chia gói thầu cho từng dự án
 • Xây dựng quy trình, tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sư tuyển nhà thầu, hồ sơ lựa chọn nhà thầu cho các hạng mục công trình của dự án và luôn đảm bảo tính trung thực và chính xác của các hồ sơ
 • Tổ chức mời thầu, tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất của Nhà thầu để chọn Nhà thầu đạt yêu cầu, có đủ năng lực thực hiện dự án
 • Chịu trách nhiệm trong công tác chuẩn bị, tổng hợp, tham mưu đề xuất cho hội đồng xét thầu của công ty làm việc; trực tiếp liên lạc, yêu cầu các nhà thầu về các vấn đề liên quan đến các gói thầu
 • Cập nhật mọi thông tin, quy định, pháp luật liên quan đến công tác đấu thầu, đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, vật tư;
 • Tìm kiếm, duy trì các mối quan hệ với các đối tác; thu thập, phân tích, đánh giá tiềm năng thị trường để đưa ra giải pháp thực hiện đấu thầu hiệu quả nhất;
 • Thực hiện công tác lưu trữ, giữ gìn, bảo quản, bảo mật tất cả hồ sơ, dữ liệu, thông tin liên quan đến toàn bộ hồ sơ pháp lý, hồ sơ thầu của các dự án.

Công tác hợp đồng:

 • Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu, lập đàm phán nội dung các hợp đồng
 • Kiểm soát những thay đổi của hợp đồng liên quan do thay đổi đơn giá chưa có trong hợp đồng
 • Hướng dẫn, kiểm tra trong việc mua sắm đầu tư, vật tư thiết bị cho công trình theo đúng thủ tục và các quy định của Nhà nước
 • Thực hiện công tác lưu trữ, giữ gìn, bảo quản, bảo mật tất cả hồ sơ , dữ liệu, thông tin liên quan đến việc thực hiện hợp đồng đã thực hiện
 • Tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, mua sắm máy móc thiết bị, vật tư… mà phòng tham gia soạn thảo và trình ký
 • Kiểm soát phát sinh của hợp đồng
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát hồ sơ phát sinh trước khi trình Ban Tổng Giám đốc
 • Phối hợp với bộ phận Giá thiết lập và thương thảo đơn giá, khối lượng, các điều khoản phát sinh ngoài Hợp đồng

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng của Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông vận tài
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương cho nhà thầu hoặc chủ đầu tư
 • Am hiểu các quy định về pháp luật hiện hành với công tác hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản
 • Có kỹ năng lập báo cáo, thương thảo hợp đồng
 • Ưu tiên ứng viên có thể làm thêm giờ, chịu áp lực cao trong công việc