CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC

07/08/2019

Công việc

 • Làm việc trực tiếp với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư trong nước để vay vốn trung dài hạn
 • Chuẩn bị các hồ sơ chứng từ cung cấp theo yêu cầu của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư phục vụ công tác vay vốn;
 • Thuyết minh, trình bày với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư về dự án đầu tư, phương án vay vốn;
 • Thực hiện các thủ tục định giá, thế chấp và xóa thế chấp công chứng, đăng ký và xóa giao dịch đảm bảo;
 • Kiểm tra đối chiếu tiền lãi vay phải trả hàng tháng, quý, năm cho từng món vay;
 • Cập nhật thường xuyên, liên tục biến động lãi suất vay để có đề xuất kiến nghị điều chỉnh sao cho lãi suất vay tối ưu;
 • Theo dõi, đề xuất rút tài sản đảm bảo tương ứng với dư nợ giảm, phục vụ công tác hoàn công,
 • Quản lý và tổng hợp báo cáo toàn bộ tài sản đảm bảo.
 • Lập báo cáo tổng hợp và đề xuất việc trả gốc, lãi vay toàn Công ty và Group hàng tháng, quý, năm;
 • Lập kế hoạch vay mới và báo cáo thực hiện việc vay mới hàng tháng, quý, năm toàn Công ty và Group;
 • Xây dựng, đề xuất cấu trúc vốn vay tối ưu và phù hợp nhất cho Công ty và Group.
 • Theo dõi, tổng hợp báo cáo dư nợ vay toàn Công ty và Group tại mọi thời điểm;
 • Tổng hợp số liệu và lập báo cáo về tình hình tài chính toàn Công ty và Goup hàng tháng, quý và năm.
 • Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến các công việc được giao;
 • Các công việc khác cần thiết theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về tài chính – kế toán, ngân hàng
 • Độ tuổi từ 30 trở lên
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tín dụng
 • Kỹ năng giao tiếp, khả năng phân tích thuyết phục
 • Tiếng anh thành thạo
 • Thành thạo power point, model tài chính.