DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM “TRI ÂN VÀNG, NGÀN ƯU ĐÃI” – 29.09.2018

02/10/2018

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM “TRI ÂN VÀNG, NGÀN ƯU ĐÃI” – 29.09.2018

 

STT

GIẢI THƯỞNG

CHI TIẾT

KHÁCH HÀNG

MÃ CĂN

1

Giải nhất

01 Camry 2.5Q 2018  Diệp Thị Hai L1.1
2

Giải nhì

01 Camry 2.0E 2018   Lê Thị Ngọc Dung L45.17
3

Giải ba

01 voucher nội thất Colombini 500 triệu đồng Bùi Thanh Hùng L50.12
4 01 voucher nội thất Colombini 500 triệu đồng Nguyễn Châu Linh L49.2
5 01 voucher nội thất Colombini 500 triệu đồng Đàm Lê Minh Hồng L8.1
6 01 voucher nội thất Colombini 500 triệu đồng Đàm Lê Tuyết Nhung L48.22
7 01 voucher nội thất Colombini 500 triệu đồng Đàm Minh Trung L27.6
8

Giải đồng hạng

01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Diệp Thị Hai L1.9
9 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Đàm Minh Trung L27.3
10 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Đàm Minh Trung L43.7
11 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Đàm Minh Trung L43.5
12 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Đàm Minh Trung L49.9
13 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Đàm Lê Minh Hồng LV11.2
14 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Nguyễn Thị Hồng L18.47
15 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Trương Quang Thắng L46.9
16 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Chu Thị Duyên L1.7
17 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Phạm Thị Thủy L52.6
18 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Nguyễn Văn Bảo L45.11
19 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Huỳnh Minh Trí L45.8
20 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Võ Văn Sáng L46.11
21 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Lê Phước Trung L52.4
22 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Ung Thị Xuân Hương L48.19
23 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Lương Thị Thúy Lan L46.17
24 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Trần Phi Hùng LV10.5
25 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Nguyễn Thị Trúc Quyên L50.4
26 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Dương Đức Mạnh L48.9
27 01 voucher nội thất Colombini 150 triệu đồng Trần Mỹ Châu L1.10

 

Xem thêm: CityLand tổ chức thành công lễ rút thăm và trao thưởng chương trình “15 năm cityland – tri ân vàng, ngàn ưu đãi”