Kế toán trưởng chi nhánh Hà Nội

03/09/2019

Công việc

 • Tổ chức hệ thống kế toán của chi nhánh để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê
 • Thiết lập đầy đủ, kiểm tra và gởi đúng hạn các báo cáo kế toán, thông kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Chi nhánh
 • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê
 • Tổ chức, kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dường, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Chi nhánh. Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhân viên
 • Kiểm soát các khoản doanh thu, chi phí công ty đảm bảo đúng quy định và hiệu quả nhất
 • Đề xuất Ban giám đốc các biện pháp tiết giảm chi phí, xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến lãnh vực tài chính kế toán đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và có kiểm soát. Tham mưu Ban Tổng Giám đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị
 • Tính lương, hạch toán tiền lương và các khoản theo lương
 • Lập các báo cáo và phan tích tài chính các dự án. Phụ trách hồ sơ vay vốn ngân hàng
 • Kiểm tra và đối chiếu các số liệu kế toán của Chi nhánh và Công ty
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phan của Ban Tổng Giám đốc, tùy theo tình hình thực tế công việc

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên nam có kinh nghiệm tại các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản
 • Có kiến thức về tài chính, kế toán và pháp luật
 • Sử dụng tốt vi tính, phần mềm kế toán, ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng anh tốt
 • Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, lãnh đạo, làm việc nhóm