KỸ SƯ GIÁM SÁT – PHẦN ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ, PCCC, THANG MÁY ( làm việc tại Hà Nội)

08/04/2019

 

Công việc

 • Kiểm tra bản vẽ thi công, biện pháp thi công phần Điều hòa thông gió, thang máy, PCCC do nhà thầu trình nộp, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và yêu cầu của thiết kế.
 • Kiểm tra bản vẽ thi công phần Điều hòa thông gió, thang máy, PCCC có sự kết hợp với các công tác hoàn thiện và kết cấu, để đảm bảo sự đồng bộ của thiết kế công trình.
 • Giám sát và nghiệm thu công việc xây dựng, lắp đặt / thí nghệm / kiểm tra hàng ngày trên công trường với nhà thầu, đảm bảo tuân thủ theo thiết kế, biện pháp thi công đã duyệt. Đảm bảo công tác nghiệm thu tuân thủ đúng quy trình quản lý chất lượng cho mỗi loại công việc, báo cáo sự cố và theo dõi công tác khắc phục.
 • Kiểm soát kế hoạch công việc của nhà thầu bám sát tiến độ thi công đã đề ra và đảm bảo trình tự công việc theo công tác kết cấu / hoàn thiện công trình.
 • Quản lý công tác thi công của nhà thầu đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công trường.
 • Phát hành và quản lý các hồ sơ quản lý chất lượng (bao gồm hồ sơ QLCL trong quá trình thi công, khắc phục lỗi, hồ sơ hoàn công) phù hợp các quy đinh pháp lý hiện hành và quy trình của Công ty.
 • Báo cáo thường xuyên và định kỳ cho Nhóm trưởng / hoặc Trưởng Ban QLDA về chất lượng, tiến độ công việc trên công trường và tính đáp ứng công việc của nhà thầu.

Yêu cầu

 • Kỹ sư điều hòa thông gió, thang máy, PCCC được đào tạo chính quy, tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc (02 năm làm cho BQL của chủ đầu tư, 3 năm trên công trường hoặc TVTK), có kiến thức tổng hợp Cơ và Điện công trình là một lợi thế.
 • Có Chứng chỉ hành nghề Giám sát lắp đặt thiết bị hoặc hệ thống PCCC còn hiệu lực.
 • Đã tham gia ít nhất trọn vẹn 01 công trình hạng 1 từ phần móng đến hoàn thiện bào giao trên cương vị kỹ sư nhà thầu / hoặc kỹ sư giám sát.
 • Nắm vững các nguyên lý của TCVN trong công tác thiết kế, thi công xây dựng. Hiểu biết về các tiêu chuẩn nước ngoài là lợi thế.
 • Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng, MS Project.
 • Trung thực, chủ động trong công việc, cởi mở trong giao tiếp, sẵn sàng làm ngoài giờ.
 • Có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.

Chế độ

 • Mức lương cạnh tranh theo năng lực, thỏa thuận của đôi bên
 • Được tham gia đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, canh tranh, cơ hội thăng tiến cao
 • Chính sách chăm sóc sức khỏe hàng năm
 • Chính sách nghỉ mát 01 lần/ năm, chính sách teambuilding 01 lần/ năm
 • Thưởng lễ, tết, lương tháng 13….
 • Nâng lương đình kỳ 01 năm/ lần theo năng lực
 • Được tham gia đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ
 • Các chính sách khác theo chế độ chính sách chung của Công ty