Phó Ban Quản Lý Miền Bắc

19/10/2019

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thiết kế, áp dụng và quản lý các quy trình làm việc cho các Bộ Phận trong Ban.
 • Thiết lập và thi hành các chính sách và chế độ nhằm duy trì văn hóa và tầm nhìn của Ban
 • Lãnh đạo đội ngũ nhân viên thực thi. Đánh giá năng lực và kết quả làm việc của các nhân viên thực thi kế hoạch.
 • Hỗ trợ Trưởng Ban trong việc điều hành Ban.
 • Tham gia vào việc bàn bạc và hoạch định các chiến lược kinh doanh của Ban.
 • Quản lý các mối quan hệ với khách hàng / nhà cung cấp.
 • Lập các kế hoạch và các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Trưởng Ban

II. YÊU CẦU

Trình độ chuyên môn/ bằng cấp:

 • Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Quản lý Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí quản lý tương tự.
 • Có hiểu biết chuyên sâu về quản lý nhân sự, thiết lập quy trình và áp dụng đánh giá quy trình.
 • Có khả năng hiểu và đóng góp ý kiến vào chiến lược kinh doanh và việc điều hành.
 • Thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế.

Năng lực chuyên môn:

 • Có kiến thức chuyên sâu về Quản Lý điều hành.
 • Có kiến thức chuyên sâu về Quản Trị Doanh Nghiệp (kế hoạch chiến lược, tài chính và phân bổ lao động), lãnh đạo nhóm và sử dụng nhân sự.
 • Kiến thức sâu sắc về luật bất động sản. Hiểu biết về hoạt động bất động sản.
 • Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

III. QUYỂN LỢI

 • Mức lương từ 80 triệu đồng/ tháng
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tham gia đầy đủ các quyền lợi theo luật và chính sách chung của Công ty.