PHÓ PHÒNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

01/04/2019

Công việc

 • Tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước, các đơn vị có liên quan để phát triển dự án mới hoặc hợp tác đầu tư các dự án hiện có của Công ty
 • Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh và các hợp đồng khác trong quá trình chuẩn bị đầu tư theo phân công
 • Tổ chức thực hiện tính toán, chứng minh tính hiệu quả của dự án, thuyết phục các tổ chức, cá nhân cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án khi công ty có yêu cầu
 • Nghiên cứu và tham mưu cho Ban giám đốc các vấn đề đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực kinh doanh thương mại khác
 • Thu thập thông tin, hồ sơ phục vụ tính toán, phân tích, phát triển dự án
 • Cung cấp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu, hồ sơ, văn bản của các dự án đang trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư, xúc tiến đầu tư cho đúng đối tượng, đúng thời điểm và đúng loại hồ sơ được phép cung cấp
 • Tính toán hoặc kiểm tra các phương án thẩm định giá đất cho các dự án
 • Đánh giá cơ hội đầu tư, nghiên cứu thị trường và nghiên cứu các dự án, phân tích cơ hội đầu tư và lập thuyết minh dự án đầu tư. Xác định và đánh giá các cơ hội và rủi ro đầu tư
 • Lập ngân sách dự án, tiến độ dòng tiền đáp ứng theo từng giai đoạn đầu tư
 • Theo dõi và cập nhật chi phí dự án để so sánh và báo cáo hiệu quả dự án trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng
 • Triển khai công việc ; báo cáo tiến độ xử lý công việc được giao hàng tuần cho trưởng phòng; báo cáo ngay cho Trưởng phòng và Phó Tổng giám đốc Kế hoạch – Đầu tư xin hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc nhằm xử lý công việc kịp thời
 • Tổng hợp báo cáo công việc của Phòng định kỳ hàng tháng, hàng quý, cuối năm và báo cáo đột xuất theo quy định của Công ty cho Trưởng Phòng và Ban Tổng Giám đốc
 • Xây dựng các quy trình nội bộ về quản lý dự án, quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện công việc của Phòng
 • Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư có liên quan
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và chỉ đạo của cấp trên

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, cử nhân kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt, thành thạo vi tính chuyên ngành quản lý dự án, các phần mềm chuyên ngành có liên quan
 • Kỹ năng đàm phán , thuyết trình, phân tích nhanh tình huống, giao tiếp tốt
 • Tính cách hòa đồng, trầm tính