Tiến độ dự án CityLand Park Hills Khu N – Cập nhật ngày 11/05/2019

16/05/2019

Tiến độ Nhà Phố khu N dãy L49

Tiến độ Nhà Phố khu N dãy L49.1 đến L49.16

Tiến độ Nhà Phố khu N dãy L49.1 đến L49.16

Cập nhật L49.1÷L49.16:

L49.1÷L49.6:

 • Trát tường mặt ngoài tầng 5
 • Lắp đặt lan can con tiện, chỉ đầu cột…
 • Đắp chỉ, phào…
 • Mastic tường xây
 • Sơn nước

L49.14÷L49.16:

 • Xây tường tầng  5
 • Trát tường mặt ngoài tầng 5, mái
 • Đầm đất nền hạ tầng 1.
 • Lắp đặt lan can con tiện, chỉ đầu cột…
 • Đắp chỉ, phào…
 • Chống thấm mái.
 • GC lan can sắt các tầng
 • Mastic tường xây.
 • Sơn nước.

L49.7÷L49.13:

 • Đầm đất nền hạ tầng 1.
 • Lắp đặt lan can con tiện, chỉ đầu cột…
 • Đắp chỉ, phào…
 • Chống thấm mái
 • GC lan can sắt các tầng…
 • CCLD cữa cuốn
 • Mastic tường xây.
 • Sơn nước.
 • Lợp mái ngói chữ A

Tiến độ dãy L50 khu N dự án CityLand Park Hills

L50.10÷L50.18: Dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị bàn giao nhà

Tiến độ dãy L52 khu N dự án CityLand Park Hills

Cập nhật L52.1÷L52.25:

 • Đổ bê tông cột tầng 3 dãy L52.11-12
 • GCLD ván khuôn, cốt thép, tầng 4 dãy L52.11-12
 • Khoan cắm râu thép chờ tường tầng 2,3,4
 • Xây tường tầng 2,3
 • Trát tường ngoài tầng 1,2
 • Đổ lanh tô tầng 1,2

Tiến độ dãy L53 khu N dự án CityLand Park Hills

Cập nhật L53.1÷L53.9:

 • Xây tường tầng 4,mái
 • Trát ngoài tầng 4, trảt trong tầng 3
 • Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn
 • Xây tường rào, vách ngăn 2 nhà
 • Đổ bê tông lanh tô

Tiến độ dãy LV11 khu N dự án CityLand Park Hills

Cập nhật LV11.1÷LV11.8:

 • Defect dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị bàn giao nhà