Tiến Độ Dự Án CityLand Park Hills Khu N – Cập nhật ngày 25/03/2019

29/03/2019

Tiến độ dãy L46 khu N dự án CityLand Park Hills

L46.1 hoàn thiện sơn mặt sau, mặt trước

L46.10 ÷ L46.18: – Xây tường tầng 3,4, mái. Trát tường mặt ngoài tầng 2,3,4

Tiến độ dãy L49 khu N dự án CityLand Park Hills

L49.1÷L49.16: Xây + trát tường tầng 3,4; Lắt đặt hệ thống ME; Đổ bê tông dầm sàn mái; GCLD ván khuôn, cốt thép.

Tiến độ dãy L50 khu N dự án CityLand Park Hills

Căn góc L50.1 – Hoàn thiện sơn mặt sau, mặt trước. Ốp gạch sân thượng

L50.10÷L50.18: Dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị bàn giao nhà

Tiến độ dãy L52 khu N dự án CityLand Park Hills

L52.1÷L52.25: GCLD ván khuôn, cốt thép, ME chờ sàn + cột tầng 2

Tiến độ dãy L53  khu N dự án CityLand Park Hills

L53.1÷L53.9: GCLD ván khuôn, cốt thép tầng 2,3,4; Đổ bê tông sàn tầng 2

Tiến độ dãy LV10 khu N dự án CityLand Park Hills

LV10.3,LV:10.4: Xây tường tầng 4, mái; Trát tường bên ngoài

Tiến độ dãy LV11 khu N dự án CityLand Park Hills

LV11.1 ÷ LV11.3: Sơn bả matit mặt ngoài; Thi công hoàn thiện hàng rào