Tiến độ xây dựng Cityland Park Hills – CH2

17/11/2018

Tiến độ xây dựng CityLand Park Hills - Cất nóc CH2 Tháng 11/2018

Tiến độ xây dựng CityLand Park Hills - Cất nóc CH2 Tháng 11/2018