Tiến độ xây dựng CityLand Park Hills khu N và khu B tháng 06-2019

12/06/2019

Tiến độ Nhà Phố khu N dãy L45

 

Khu N dãy L45.1 đến L45.18: Xây tường tầng 04+ Tô trát mặt sau tầng 04 + 03

 

Tiến độ Nhà Phố khu N dãy L46

 

Nghiệm thu và bàn giao nha

 

Tiến độ Nhà Phố khu N dãy L47

 

Thi công coffa, thép, MEP, BT dầm sàn và cột tầng 3

 

Tiến độ Nhà Phố khu N dãy L49

 

Dãy L49.1 đến L49.16: Mastic tường xây, Sơn nước, Đầm đất nền tầng 1, Đổ bê tông nền tầng 1…

 

Tiến độ Biệt thự Khu N dãy LV11

 

Chuẩn bị nghiệm thu bàn giao nhà

 

Tiến độ dự án Khu B

 

Dãy L12: Thi công thép, coffa, MEP, BT vách hầm

 

Dãy L13.1 – L13.13: Thi công thép, coffa, MEP, BT dầm và cột tầng 1