Trưởng Ban kiểm soát nội bộ

01/04/2019

Công việc

 • Kiểm soát việc thực hiện hợp đồng thi công xây dựng của đối tác, nhà thầu.
 • Giám sát và kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn lao động tại các dự án của Ciytland và dự án VOV.
 • Kiểm soát và đánh giá các hoạt động khắc phục, hoàn thiện tại các Ban Quản lý dự án đối với các vấn đề mà các kết luận/báo cáo kiểm soát đã ghi nhận và có khuyến nghị được Tổng Giám đốc phê duyệt, chỉ đạo.
 • Tham gia xây dựng, điều chỉnh, cải tiến hệ thống quy định, chính sách, biểu mẫu… trong công tác xây dựng và triển khai dự án.
 • Tham gia xây dựng, hiệu chỉnh, cải tiến hệ thống quy định, chính sách, biểu mẫu… phục vụ cho hoạt động kiểm soát nội bộ về xây dựng và triển khai dự án.
 • Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các trường hợp đặc biệt theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.
 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc các giải pháp, sáng kiến/cải tiến nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót và nâng cao hiệu quả công việc trong quá trình xây dựng và triển khai dự án.
 • Phối hợp với các Ban quản lý dự án và Phòng Nhân sự tổ chức huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ cho CBNV tại các ban.
 • Xây dựng biểu mẫu báo cáo kiểm soát trình Tổng Giám đốc phê duyệt và thực hiện báo cáo theo mẫu đã được duyệt.
 • Báo cáo định kỳ kết và/hoặc đột xuất kết quả thực hiện công việc.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc bằng văn bản

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng hoặc kiến trúc hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Anh văn lưu loát 04 kỹ năng.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, powerpoint); Email/internet; Có khả năng sử dụng phần mềm chuyên ngành.
 • Nắm vững nội dung các văn bản pháp quy có liên quan điều chỉnh hoạt động quản lý dự án như: Thiết kế kiến trúc; Quản lý dự án; Quy hoạch xây dựng; Quản lý chi phí; Quản lý đấu thầu; Quản lý hợp đồng xây dựng; Quản lý thi công, xây dựng (Chất lượng, tiến độ, nghiệm thu, thanh toán); Hồ sơ kết thúc xây dựng, hiểu biết tổng quan về luật dân sự, luật kinh tế, luật thương mại.
 • Giao tiếp, trình bày rõ ràng; Kỹ năng thuyết trình, dẫn dắt, tạo động lực; Kỹ năng đàm phán, thương lượng; Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và tổ chức công việc; Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao; Kỹ năng xây dựng môi trường làm việc theo nhóm
 • Chính trực, trung thực, quyết liệt; Hoà đồng, nhiệt tình trong công việc.