Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch chi nhánh Hà Nội

03/09/2019

Công việc

 • Tổ chức và quản lý điều hành mọi hoạt động của Phòng Kế hoạch theo đúng chức năng , nhiệm vụ của Phòng Kinh tế – Kế hoạch, theo sự điều phối và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc
 • Chủ trì trong việc tham mưu và đề xuất cho Ban Tổng Giám đốc các công tác liên quan về kế hoạch và quản lý thanh toán hợp đồng
 • Phối hợp các Phòng/ Ban tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung thực hiện các dự án của Công ty và kế hoạch 6 tháng / năm của toàn Công ty
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án của các Phòng/ Ban có liên quan; tham mưu, đề xuất kiến nghị các biện pháp kiểm soát, điều chỉnh tiến độ nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch
 • Báo cáo định kỳ về tình hình triển khai và thực hiện kế hoạch của Chi nhánh Công ty cho các quản lý trực tiếp và Ban Tổng Giám đốc Công ty khi có yêu cầu
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về toàn bộ kết quả công việc thực hiện của Phòng
 • Chủ động liên hệ và phối hợp với các Phòng/ Ban trong công ty để hoàn thành công việc theo trách nhiệm, nhiệm vụ được giao
 • Tham gia huấn luyện, đào tạo để nâng cao năng lực của bản thân và các thành viên trong phòng
 • Tham gia vào các công việc khác của công ty khi có yêu cầu từ Ban Tổng Giám đốc

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Xây dựng
 • Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dự án bất động sản hoặc lĩnh vực xây dựng dân dụng và hạ tầng, trên 07 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý trong lĩnh vực xây dựng hoặc dự án bất động sản
 • Có kiến thức chuyên môn về xây dựng, kiến trúc, quản lý dự án
 • Tiếng anh giao tiếp, sử dụng tốt Microsoft office, autocad và các phần mềm khác có liên quan
 • Kỹ năng tổ chức quản lý công việc, kỹ năng giao tiếp và giải quyết công việc