Tiến độ xây dựng CityLand Park Hills tháng 10-2018

08/10/2018

Hình chụp thực tế căn hộ CH2 thuộc dự án CityLand Park Hills thi công đến tầng 11 – Cập nhật tháng 10/2018