KỸ SƯ BAN QLDA – QUẢN LÝ CÔNG TÁC THIẾT KẾ HVAC, CẤP THOÁT NƯỚC, PCCC VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ KỸ THUẬT DỰ ÁN ( làm việc tại Hà Nội)

08/04/2019

 

Công việc

 • Lập kế hoạch cho quá trình thiết kế của dự án, lập tiêu chí chất lượng và nội dung thiết kế yêu cầu tuân thủ các bước theo quy định trong quá trình từ bước chuẩn bị đầu tư đến xây dựng dự án.
 • Điều phối công tác thiết kế và các công tác chuẩn bị hồ sơ dự án với các bên Tư vấn / đối tác đảm bảo theo kế hoạch thời gian và tiêu chí chất lượng thiết kế từ bước sơ bộ đến thi công.
 • Trực tiếp giao dịch, liên hệ và theo dõi kết quả với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phê duyệt các bước thiết kế và các hồ sơ dự án.
 • Điều phối, tổng hợp tiến độ và chất lượng thiết kế các bộ môn điều hòa thông gió, cấp thoát nước, PCCC. Đánh giá công tác thiết kế và đề xuất các giải pháp để đảm bảo tính đáp ứng của công việc thiết kế.
 • Đánh giá / lập tiêu chí đánh giá giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật, đề xuất giải pháp tối ưu hóa thiết kế.
 • Kiểm soát nội dung và chất lượng hồ sơ thiết kế, hồ sơ dự án các bước.
 • Soát bản vẽ thiết kế công trình, phản hồi các ý kiến về lỗi thiết kế nếu có, đề xuất giải pháp kỹ thuật giảm chi phí và thời gian xây dựng.
 • Chuẩn bị nội dung và tham gia các cuộc họp điều phối thiết kế, phát hành biên bản họp.
 • Biên soạn và phát hành các văn bản quản lý thiết kế, lưu trữ và quản lý hồ sơ thiết kế dự án.
 • Thực hiện chức năng đảm bảo chất lượng thi công (QA) ở cấp Ban QLDA đối với các dự án thi công nhằm đảm bảo chất lượng thi công các dự án đạt yêu cầu và đồng bộ về chất lượng.
 • Hỗ trợ kỹ sư hiện trường trong việc kiểm tra bản vẽ thi công, biện pháp thi công do nhà thầu trình nộp, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và yêu cầu của thiết kế. Kiểm soát chéo các công tác xây dựng liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của thiết kế và thuận lợi trong trình tự thi công.
 • Tham gia thực hiện giám sát và tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng hàng ngày trên công trường với nhà thầu, đảm bảo tuân thủ theo thiết kế, biện pháp thi công đã duyệt. Đảm bảo công tác nghiệm thu tuân thủ đúng quy trình quản lý chất lượng cho mỗi loại công việc, báo cáo sự cố và theo dõi công tác khắc phục.
 • Báo cáo thường xuyên và định kỳ cho Trưởng Ban QLDA về chất lượng, tiến độ công việc thực hiện hồ sơ thiết kế và các hồ sơ dự án đảm bảo kế hoạch và đúng quy định.

Yêu cầu

 • Kỹ sư Cơ / Điện đào tạo chính quy, tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm thiết kế / quản lý thiết kế dân dụng, có kiến thức tổng hợp về công tác xây dựng công trình là một lợi thế.
 • Có Chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát còn hiệu lực.
 • Đã tham gia giám sát thi công công trình trên cương vị kỹ sư nhà thầu / hoặc kỹ sư giám sát.
 • Nắm vững các nguyên lý của TCVN trong công tác thiết kế, thi công xây dựng. Có kiến thức chung về các bước phát triển dự án xây dựng.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước trong các bước phê duyệt hồ sơ dự án.
 • Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế thông dụng, văn phòng và MS Project. Biết Tiếng Anh là lợi thế.
 • Trung thực, chủ động trong công việc, cởi mở trong giao tiếp, sẵn sàng làm ngoài giờ.

Chế độ

 • Mức lương cạnh tranh theo năng lực, thỏa thuận của đôi bên
 • Được tham gia đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, canh tranh, cơ hội thăng tiến cao
 • Chính sách chăm sóc sức khỏe hàng năm
 • Chính sách nghỉ mát 01 lần/ năm, chính sách teambuilding 01 lần/ năm
 • Thưởng lễ, tết, lương tháng 13….
 • Nâng lương đình kỳ 01 năm/ lần theo năng lực
 • Được tham gia đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ
 • Các chính sách khác theo chế độ chính sách chung của Công ty