Vị trí tuyển dụngPhòng banSố lượngĐịa điểmNgày hết hạn
Trưởng nhóm Đầu thầuPhòng Đấu Thầu0124 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 130/07/2019
Chuyên viên Giá (Điện)Phòng Đấu Thầu0124 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 130/07/2019
Chuyên viên Giá (Cơ)Phòng Đấu Thầu0124 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 130/07/2019
Nhân viên Vật tưPhòng Vật Tư0124 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 130/07/2019
Trưởng nhóm QS0124 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 130/07/2019
Nhân viên QS0124 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 130/07/2019
Kỹ sư ban QLDA – quản lý công tác thiết kế phần xây dựng và quản lý hồ sơ kỹ thuật dự án ( làm việc tại hà nội)Ban QLDA01Hà Nội15/07/2019
Chuyên viên khối lượng, thanh quyết toán công trình ( làm việc tại hà nội)01Hà Nội15/07/2019
Kỹ sư ban QLDA – Quản lý công tác thiết kế HVAC, cấp thoát nước, PCCC và quản lý hồ sơ kỹ thuật dự án ( làm việc tại hà nội)Ban QLDA01Hà Nội15/07/2019
Trưởng nhóm Kỹ thuật giám sát hiện trường – Kỹ sư xây dựng, giám sát hạ tầng, kết cấu, hoàn thiện công trình ( làm việc tại hà nội)01Hà Nội15/07/2019
Thư ký dự án ( làm việc tại hà nội)01Hà Nội15/07/2019
Kỹ sư Giám sát – phần Cơ / Điện công trình ( làm việc tại hà nội)01Hà Nội15/07/2019
Kỹ sư Giám sát – Kỹ sư Xây dựng, giám sát hạ tầng, kết cấu, hoàn thiện công trình ( làm việc tại hà nội)01Hà Nội15/07/2019
Kế toán công trường ( làm việc tại hà nội)01Hà Nội15/07/2019
Kỹ sư An toàn lao động – Vệ sinh môi trường ( làm việc tại hà nội)01Hà Nội15/07/2019
Kỹ sư Giám sát – phần điều hòa thông gió, PCCC, thang máy ( làm việc tại hà nội)01Hà Nội15/07/2019
Chuyên viên PRPhòng Marketing0124 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 131/07/2019
Chuyên viên kiểm soát nội bộBan KSNB0224 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 131/07/2019
Phó Tổng Giám đốc Khối Quản lý dự án (Deputy General Director ofProject Management Unit)Ban TGĐ0124 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 130/07/2019