Trong quá trình hình thành và phát triển, CityLand đã xây dựng hướng đi phù hợp trên nền tảng vững chắc và thế mạnh mà Công ty đang sở hữu, đó là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, kinh doanh bất động sản, dịch vụ quản lý dự án, thiết kế & mua bán nội thất, đầu tư xây dựng bất động sản nghỉ dưỡng, cùng một số ngành nghề có liên quan khác.

Đầu tư 
khu dân cư phức hợp
01

Đầu tư
khu dân cư phức hợp

    

Dịch vụ 
quản lý khu dân cư
02

Dịch vụ
quản lý khu dân cư

   

Thiết kế & mua bán 
nội thất
03

Thiết kế & mua bán
nội thất

  

Đầu tư 
bất động sản nghỉ dưỡng
04

Đầu tư
bất động sản nghỉ dưỡng

         

Đầu tư 
tổ hợp thương mại
05

Đầu tư
tổ hợp thương mại

  

Đầu tư tài chính
06

Đầu tư tài chính

   

Mua bán & cho thuê 
bất động sản
07

Mua bán & cho thuê
bất động sản

  

Đầu tư trường học, y tế
08

Đầu tư trường học, y tế

  

1900 56 56 33
https://cityland.com.vn/
https://cityland.com.vn/catalog/view/theme/